P O L Í T I C A   D E   P R I V A C I T A T

QUÉ SÓN I PER A QUÉ EMPREM LES DADES PERSONALS

La Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del Pais Valencià és, a efectes jurídics, una associació sense finalitat lucrativa registrada amb el número CV-02-061287-V en el Registre d'Associacions de la Comunitat Valenciana des del 23 de juny de l'any 2020.

Es consideren dades personals qualsevol tipus d'informació d'una persona física que permet la seua identificació o localització, o bé la possibilitat de contacte.

DRETS DE L'USUARI EN RELACIÓ AL TRACTAMENT DE DADES

En relació a les dades personals proporcionades directament a la Coordinadora, l'usuari compta amb aquesta série de drets:

ALTRES ACLARACIONS

Si eres menor d'edat, et preguem que no introduïsques cap dada personal o sobre la teua família. En cas de dubte o de necessitats que facen necessària la introducció de les teues dades personals, demana el permís dels teus pares o tutor legal.

Aquesta web està dissenyada amb la tecnologia de Google Sites. La Coordinadora declara no tenir accés i, per tant, no responsabilitzar-se d'altres dades adicionals captades per Google al emprar els seus serveis per interactuar de qualsevol forma amb nosaltres. Consulta la Política de Privacitat de Google per saber més sobre aquestes dades i el seu tractament.