Foto: manifestació a la plaça de l' Ajuntament de València, 14 d' abril de 1931

QUI SOM, QUÈ DEFENSEM, QUÈ RECLAMEM

La Federació Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià  és la unió lliure d'associacions memorialistes, defensores de les de víctimes del franquisme, dels bebès robats, dels ateneus republicans, i d’altres associacions culturals que defensen els valors  de la Memòria Democràtica, els de la II República,  i els Drets Humans en la nostra comunitat. Per mitjà d’aquesta federació, impulsem el treballa en comú, sumem esforços en les nostres reivindicacions, respectant sempre l'autonomia de cada organització.

Entre el nostres objectius es troba la defensa i la difusió dels valors recollits en la Declaració Universal dels Drets Humans, així com la  Llei 14/2017 de Memòria Democràtica i per a la Convivència de la Comunitat Valenciana, instant als organismes governamentals democràticament elegits per la ciutadania perquè prenguen les mesures pertinents per a impulsar les accions necessàries per a implementar les mesures contemplades en la llei. Considerem el nostre deure vetllar pel seu compliment. 

Considerem fonamental defensar  la memòria d’aquells homes i d’aquelles dones que van lluitar per aconseguir un règim democràtic al nostre país i que van patir les conseqüències de la repressió franquista en totes les seues formes mentre lluitaven contra la dictadura en defensa de les llibertats i drets fonamentals inherents a tota societat democràtica, sense oblidar a aquells que van lluitar per aconseguir la nostra identitat i  autonomia. Per totes aquestes raons, reclamem el Dret a la Veritat, la Justícia i la Reparació i les Garanties de no repetició. Així, aquesta coordinadora treballa per la Justícia i la Reparació  per a les víctimes  davant els tribunals i institucions, siguen Autonòmiques, Nacionals o Internacionals.  Considerem imprescindible acabar amb la impunitat dels autors dels crims de Lesa Humanitat i de Genocidi de la Dictadura. Per aquesta raó, exigim que es declare nula la Llei d'Amnistia de 1977, una llei predemocràtica considerada de “punt i final”, que en la pràctica dóna ampara a crims imprescriptibles segons el Dret Internacional. 

Pel que fa als Valors Republicans, considerem  que no pot  quedar en l'oblit el llegat històric i els valors modernitzadors de la Segona República Espanyola, l'antecedent més important de la nostra actual experiència democràtica.

Proposem una  Llei de Reparació de les Víctimes del Franquisme del País Valencià, reclamem la nul.litat de ple dret, originària o sobrevinguda, de totes les sentències i resolucions de les causes instruïdes i dictades per causes polítiques, i sense garanties per als acusats,  pels tribunals del règim franquista.

Considerem necessari elaborar un Cens de Víctimes del Franquisme i la Transició en aquesta Autonomia, que siga de caràcter públic i on conste tant la identitat com totes les circumstàncies que van envoltar els fets, siguen de repressió, de mort o de desaparició forçada d'acord amb l'article 5 de la nostra Llei 14/2017. Així, reclamem el seu reconeixement legal amb un Estatut de les víctimes tal i com contempla la llei Llei 4/2015, de 27 d'abril, de l'Estatut de la Víctima del Delicte, en línea amb la normativa europea.

Reclamem, tanmateix, un Pla Urgent d'Actuacions d'ofici per a  la localització, exhumació, estudi i identificació, segons estableix artc. 8,1 de la nostra Llei 14/2017  i d'acord amb  les recomanacions del Consell de Drets Humans de l'Assemblea General de Nacions Unides, col·laborant activament amb les conselleries competents en matèria de memòria democràtica, de justícia, de patrimoni històric i cultural, i en matèria de sanitat. Tot això, d'acord i  en col·laboració amb les associacions de víctimes específiques en cada fossa comuna per a recuperar a totes  les víctimes desaparegudes durant la guerra i la dictadura.

Considerem necessari la creació de Memorials, als cementeris on es realitzen les exhumacions, que servisquen  com a lloc de memòria i testimoniatge per a generacions futures, i on es puguen construir columbaris per a reinhumar amb dignitat totes les restes humanes que no hagen sigut reclamades.  Donada la magnitud del genocidi perpetrat per la Dictadura amb 2.238 afusellaments només a Paterna, reclamem la creació in situ d'un Centre d'Interpretació, a més de la restauració i la protecció de la Paredassa, com a lloc permanent de memòria.

Ens sembla imprescindible la creació d’un Banc Públic d'ADN  i Dades perquè les persones afectades puguen recuperar les restes localitzades i identificades, o bé queden registrades per a reclamacions futures d’acord amb l’Art. 12.3 llei 14/2017.

 En l’àmbit educatiu considerem fonamental educar els joves amb valors democràtics, de respecte i de tolerància. El més joves tenen dret a conèixer la veritat del que va passar i també la responsabilitat de contribuir a crear una societat més justa. Per eixes raons, apostem per l’educació amb el projecte Les Missions de la Memòria. Basant-nos en fonts primàries, la Coordinadora impulsarà, en col·laboració amb el professorat i els organismes competents, l'adquisició del coneixement en Memòria Democràtica en tots els estaments educatius, tendents al coneixement i reparació de la barbàrie, el genocidi, els crims de Lesa Humanitat i les violacions sistemàtiques dels Drets Humans comesos pel   franquisme. És necessari que la matèria de la Memòria Democràtica siga inclosa en el currículum de l'educació secundària obligatòria, del batxillerat i de l'educació permanent de persones adultes, així com en els plans de formació del professorat, i puga ser considerada en els estudis universitaris que procedisca.

 Finalment, apostem per la creació del Museu de la Memòria, com a espai per a la  reflexió, el debat i la cultura democràtica perquè aquell horror no es repetisca. Que incorpore, a més a més, l'Arxiu Central de la Memòria del nostre territori en un espai adequat que puga albergar exposicions,  projeccions d’audiovisuals, conferències, tallers, biblioteca i tot el que contribuisca a fomentar l’estudi i la difusió d’un passat que mai no es deu repetir.  

Aquesta federació, promourà  l'elaboració d'estudis, la celebració de jornades, i homenatges, la investigació científica així com la difusió del coneixement en matèria de memòria democràtica mitjançant publicacions, revistes, materials audiovisuals i temàtics, la realització de congressos, jornades i altres trobades de tipus científic i divulgatiu.  Impulsarem el  finançament i subvencions a projectes d’associacions memorialistes destinats a difondre la Veritat i crear Cultura de Memòria