A S S O C I A C I O N S I N T E G R A N T SFamiliars dels repressaliats de fosses del franquisme

Asociación de Familiares de la Fosa 15 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 63 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 100 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 115 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 120 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 126 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 128 de Paterna
Asociación de Familiares de la Fosa 135 de Paterna
Asociación de Familiares de la Saca 09/11/1939
Federación de Asociaciones de Familiares de Víctimas del Franquismo Fosas Paterna

Voleu formar part d'aquesta llista? Visiteu els següents enllaços: