A C T E S   R E A L I T Z A T S


A continuació es presenta un arxiu per anys de tots els actes realitzats per membres de la CAMDE als diversos centres escolars o culturals dels municipis del Pais Valencià. Ací trobaràs un registre de ponències, actes públics, xerrades i altres esdeveniments semblants. A més, s'hi inclouen també els noms dels ponents de cada acte i les seues funcions.

RELACIÓ D' ACTES ANUL·LATS SINE DIE PEL COVID-19

CONFERÈNCIES REALITZADES I/O ANUL·LADES EN 2020

TONI SIMÓ/RICARD CAMIL: LA VIOLÈNCIA EXERCIDA SOBRE LES DONES

CARLOS HERNÁNDEZ DE MIGUEL

BRIGADISTA JOSEPH ALMUDÉVER

Fotografía del miliciano y brigadista internacional Joseph Almudéver Mateu
Joseph Almudéver Mateu, milicià i brigadista internacional