M E M Ò R I A   O R A L

ARXIUS DE MEMÒRIA ORAL AL PAIS VALENCIÀ

TESTIMONIS RECOLLITS PER LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

Avui, l'arxiu de testimonis orals que oferix la Diputació de València és un dels més complets a nivell no només autonòmic, sinò també nacional. El cercador "Protagonistes" oferix accés a un catàleg de grabacions en vídeo, juntament amb transcripcions al valencià o castellà (en funció de l'idioma triat per l'entrevistat/da).

GUIA: CONSULTAR UN TESTIMONI ORAL A LA PÀGINA DE LA DIPUTACIÓ

LA MEMÒRIA ORAL A CASTELLÓ

El projecte de Fonts Orals del Grup per la Recerca de la Memòria Històrica de Castelló es va iniciar l’any 2004. L’objectiu primordial és fer investigació i història donant veu a les majories silencioses i als aspectes que la història oficial ha tractat de suprimir. La recerca abasta el període de la Segona República, la Guerra Civil i la repressió del Franquisme.

La tècnica emprada és l’entrevista d’acord amb unes línies metodològiques. Les temàtiques abordades són diverses i es treballen les fonts orals des de diferents vessants: com a font històrica per a la investigació, com a eina terapèutica, com a denúncia social, consciència d’identitat, història social i demandes de polítiques públiques.

MEMÒRIA ORAL EN ÀMBITS INTERNACIONALS

Testimonis d'exiliats espanyols a Mèxic

Testimonis recollits per l'Institut Nacional d'Antropologia i Història de Mèxic. Totes les gravacions estàn disponibles per a la seua consulta al portal web oficial de l'organisme. A l'apartat "Catàlegs en línia", cal entrar a la col·lecció Eusebio Hurtado, cercar l'opció "Búsqueda avanzada" i en el menú "Colección" sel·leccionar la categoria "Refugiados españoles que se quedaronen México" o "Refugiados españoles que volvieron a España".

Índex onomàstic (PDF) d'entrevistats per l'INAH