C E R C A D O R S  V I R T U A L S

CERCADORS DEL PAÍS VALENCIÀ

BIBLIOTECA VALENCIANA DIGITAL (BIVALDI)

La Biblioteca Valenciana Digital és un projecte per a investigador i usuaris que estiguen interessats per les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i significatives, així com aquelles altres que han sigut considerades d'un major interés per al desenvolupament de la investigació científica sobre el patrimoni bibliogràfic i cultural de la Comunitat Valenciana. 

Enllaç per accedir a BIVALDI

CEMENTERI DE VALÈNCIA - CERCADOR DE DIFUNTS 

Cercador de difunts inhumats dels cementeris municipals de la ciutat de València

Enllaç per accedir al cercador

CERCADOR DEL DIARI OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Podeu trobar a la web de la Generalitat un cercador de les disposicions de caràcter jurídic del DOGV. 

Enllaç per accedir al cercador

BASES DE DADES DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

A la pàgina de la Diputació de València es recullen dos cercadors de víctimes de la repressió. Gran part de la informació ha estat proporcionada per l'historiador Vicent Gabarda Cebellán, que forma part de la nostra Coordinadora.

Cercador de víctimes de la REPRESSIÓ FRANQUISTA

FONT: Els afusellaments al País Valencià (1938-1956) / Vicent Gabarda Cebellán. València: Universitat, 2011.

FONT: Listado cronológico de ejecuciones en el Madrid de la posguerra (1939 – 1944). Ejecutados en el Cementerio del Este (La Almudena) / Fernando Hernández Holgado. Dades aportades per Innovation and Human Rights

Cercador de víctimes de la REPRESSIÓ REPUBLICANA

FONT: La represión en la retaguardia republicana : País Valenciano, 1936-1939 / Vicent Gabarda Cebellán. València : Edicions Alfons el Magnànim – IVEI, 1996

Ingressos de militars i evacuats a hospitals de la Comunitat Valenciana

FONT: Arxiu general i fotogràfic de la Diputació de València

Arxiu de la Memòria Oral Valenciana

FONT: Museu de la Paraula - L'ETNO

Arxiu de la Memòria Històrica de Paiporta

ARXIU EN LÍNIA DEL GRUP DE LA RECERCA DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE CASTELLÓ

La pàgina del GRMHC disposa d'un arxiu propi, elaborat a través dels anys d'història de la organització. Podeu consultar la disponibilitat d'aquest material a la seua web oficial, mitjançant un cercador propi. La diferent documentació ha sigut obtinguda per donació d’institucions o particulars, o pel mateix col·lectiu mitjançant projectes d’investigació o aportació d'investigadors. La procedència dels documents és variada, disposant des de còpies digitalitzades d’arxius nacionals, autonòmics i locals, fins a documents originals aportats pels propis ciutadans. Els materials es troben organitzats segons l’àmbit territorial al qual el document fa referència (provincial, local o personal). 

Arxiu històric

Investigacions sobre Franquisme i Repressió

Investigacions II República i Guerra Civil

ARXIU DE LA DEMOCRÀCIA - UNIVESITAT D'ALACANT

L'Arxiu de la Democràcia és una iniciativa del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària de la UA amb l'objectiu principal de recollir els fons documentals escrits, gràfics i sonors de persones o entitats destacades al món de la política, cultura o economia alicantina.

Enllaç per accedir al Arxiu de la Democràcia

CERCADORS PER A LA RESTA D'ESPANYA

PARES (PORTAL D'ARXIUS ESPANYOLS)

El Ministeri de Cultura i Esport posa a disposició ciutadana diverses bases de dades relatives al franquisme i a les seues víctimes al portal digital PARES. Els seus portals temàtics inclouen cercador de víctimes de la Guerra d'Espanya, arxius fotogràfics, cartelístics i premsa digitalitzada. D'igual forma conté manuals d'instruccions per obtindre dades relatives a l'exèrcit republicà. Dels portals més destacats serien el de la Guerra Civil, Moviments Migratoris Iberoamericans i Espanyols deportats als camps nazis.

Enllaç per accedir a PARES

BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPANYA

La BNE conté diverses seccions que inclouen documents jurídics, premsa, imatges, fotografies, fonts orals, totes elles catalogates i digitalitzades en accés lliure limitat.

Enllaç per accedir a la BNE

GAZETA DE MADRID I BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO

Disposicions i diaris oficials des de 1661 fins a 1959 (amb el nom de Gazeta de Madrid) i de 1960 fins l'actualitat (amb el nom de BOE). Tots ells digitalitzats als següents dos enllaços de la pàgina web oficial del Butlletí.

Gazeta de Madrid i Butlletí Oficial de l'Estat

ALTRES PÀGINES DEL GOVERN D'ESPANYA

ALTRES BASES DE DADES

CERCADORS INTERNACIONALS

UNIÓ EUROPEA

ÀUSTRIA

ALEMANYA

ESTATS UNITS

FRANÇA

MÈXIC

PAÏSSOS BAIXOS