A R X I U S   P R E S E N C I A L S

ARXIUS DOCUMENTALS AL PAÍS VALENCIÀ

ARXIU HISTÒRIC PROVINCIAL D'ALACANT

L'arxiu d'Alacant fóu creat amb el propòsit de rebre les transferències dels fons documentals prodüits pels serveis administratius de l'Estat a Alacant, així com salvaguardar els protocols notarials centenaris. Des del 13 d'octubre de 1983, la gestió de l'Arxiu és a càrrec de la Generalitat Valenciana.

Consulteu ací les dades de contacte

ARXIUS DOCUMENTALS A LA RESTA D'ESPANYA

A continuació us oferim enllaços a les pàgines de diversos arxius generals de gran importància al territori espanyol. Els arxius són una eina vital per a qualsevol treball d'investigació, i contenen registres escrits, sonors, gràfics i d'altres tipus de textos històrics.