A R X I U H I S T Ò R I C

RELACIÓ DE CONTINGUTS DE L' ARXIU DE CASTELLÓ

L’Arxiu Històric del Grup per la Recerca de la memòria Històrica de Castelló pretén oferir a tots els ciutadans i als investigadors en particular, documentació històrica principalment del període i àmbit objecte del nostre estudi: Segona República, Guerra Civil i Franquisme a les comarques de Castelló.

La diferent documentació ha sigut obtinguda per donació d’institucions o particulars, o pel nostre col·lectiu mitjançant projectes d’investigació o aportació dels nostres investigadors. La procedència dels documents és variada, disposant des de còpies digitalitzades d’arxius nacionals, autonòmics i locals, fins a documents originals aportats pels propis ciutadans. Els materials es troben organitzats segons l’àmbit territorial al qual el document fa referència (provincial, local o personal).

El GRMHC ha subscrit un acord comodat de col·laboració amb l’Arxiu de la Diputació de Castelló que implica la cessió durant 5 anys, conservació, digitalització de documents que encara no ho estan, i difusió del fons. Açò permetria millors possibilitats de consulta amb un horari molt més ample a l’Arxiu de la Diputació i una major difusió dels documents via internet amb diferents activitats i projectes. La consulta física dels documents es podrà realitzar a l’Arxiu de la Diputació, però els documents digitalitzats que son el 90% del fons, més de 420 documents d’un total de 493 actualment, els podem servir mitjançant correu electrònic des del propi GRMHC.